Hoewel aan alle pagina’s van de website van GRIP Bandenservice de grootst mogelijke zorg is besteed, bestaat de mogelijkheid dat delen van de informatie verouderd zijn of anderzins niet langer correct. Daarom kunnen er geen rechten aan worden ontleend. GRIP Bandenservice aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuistheid en/of onvolledigheid van de inhoud van de pagina’s van de website.

In het bijzonder vallen links naar derden buiten de controle van GRIP Bandenservice, dat daarom voor de inhoud van de pagina’s van derden nooit verantwoordelijk kan worden gehouden. GRIP Bandenservice is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die andere websites, voor de privacybescherming van die websites of voor de diensten die eventueel via die websites worden aangeboden.

GRIP Bandenservice hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy bij het verwerken van persoonsgegevens. De persoonsgegevens die u verstrekt worden enkel gebruikt voor het verwerken en/of afhandelen van zaken en/of diensten die u met GRIP Bandenservice overeengekomen bent. Deze persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt.